Địa Lư Biển Đông
Home ] HoaKỳ TuầnTra Biển Đông ] CâyThuốc HoàngTrườngSa ] TàuCộng KhóThắng Biển Đông ] Tham-Luận Biển Đông ] TrungCộng GiởTṛ ĂnCướp Dầu ] Sơ-Đồ Cho Ngư-Dân ] CSVN KhôngBảoVệ BiểnĐảo ] MấtBiển MấtNước ] Chinese Landmen ] CôngỨơcLHQ-UNCLOS1982 ] Luật Biển VN ] TàiLiệu PhápLư ] BảnĐồ ThuyếtTŕnh 2012 ] BảnĐồChiếnLươc ThămḌDầuKhí ] Nh́n BảnĐồ-Xem Vùng ĐQKT ] HảiĐồ Dâng Giặc ] [ ÂmMưu SửaLưỡiḄ&LuậtBiển ] ÂmMưu SửaLuậtBiển&Nhuốt HoàngSa ] Một KếSách Philippines ] TiếnTŕnh TranhĐấu Hải-Phận ] Tàu TrungCộng Cắt Cáp Tàu ThămḌ VN ] Biển Đông 74,000 năm trước ] ToanTính của TàuCộng ] Vùng Biển Sâu Cho Tương-Lai ] Hải-phận Cho Quốc-Gia Lào ] Dự-Án Song-Tử ] Bài HộiLuận-LS NguyễnThành ] Hội NghiênCứu Biển ĐNÁ ] Kiện HQ Trung-Cộng ] Bản-Đồ Bắc TrườngSa ] BảnĐồ MalaysiaViệtNam ] HướngVề ĐấtNước 30-4 ] RVN-CDWR-Main Body.pdf ] Hải-Đồ 1 Triệu km2 ] CôngƯớc LuậtBiển1982 Tiếng Việt ] BảnĐồ DiSản VNCH ] Nước Việt H́nh Chữ S ] ThaoMocHoangSaTruongSa.pdf ] Chương1-6 ] Chương7-11 ] Chương12-15 ] Chương16 Kết luận ] TiểuSử TácGiả ]

 

Âm Mưu Trung Cộng trên Biển Đông?

Sửa Đường Lưỡi Ḅ và Luật Biển UNCLOS ở Trường-Sa

Quả bóng thăm ḍ của Trung-Cộng vừa mới đưa lên Internet. Lư-luận mới của Trung-Cộng vế chủ-quyền lănh thổ, xuyên-tạc cả Luật Biển Liên-Hiệp-Quốc để vẽ ra các bản-đồ này 

http://www.wwgc.cc/luntan/redirect.php?tid=86354&goto=lastpost

Trung-Cộng đă nhận ra rằng biên-giới lănh-hải h́nh Lưỡi Ḅ không được một quốc-gia nào chấp-thuận, chúng dự tính tạm lùi một bước chăng?

Chúng ta hăy kiên-nhẫn chờ-đợi xem sao?

Thời-gian luôn-luôn đứng về phía nào thượng -tôn luật-pháp.